INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

08. 09. 2015

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VE SMYSLU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

 

INFORMACE O VYUŽITÍ COOKIES

 

Totožnost a kontaktní údaje správce

Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s., IČO 44965117, spisová značka            B 22154 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4, kontaktní E-mail: info@savencia-fd.info, Infolinka: 800 800 028 (CZ), 0800 140 117 (SR).

Rozsah zpracovávaných údajů

Jméno a příjmení, E-mailová adresa, případně další údaje uváděné zájemcem o kontakt v kontaktním formuláři na těchto webových stránkách.

Účely zpracování

Zpracování a odeslání odpovědi zájemci – subjektu údajů.

Právní základ pro zpracování

Souhlas (žádost) subjektu údajů, resp.  plnění závazku správce (řádná reakce správce na žádost) dle čl. 6, odst. 1, písm. a), resp. b) uvedeného Nařízení.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Po dobu nezbytně nutnou ke zpracování a odeslání odpovědi zájemci - subjektu údajů.

Poučení subjektu údajů

Bez akceptace této informace nelze správce kontaktovat prostřednictvím webového formuláře. Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování.  Máte právo vznést u správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.  Máte právo odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením správci, které lze uskutečnit anebo dopisem i Emailem na kontaktech výše uvedených. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Informace o využití cookies

Provozovatel těchto stránek, Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s., IČO 44965117, spisová značka B 22154 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4, tímto informuje návštěvníky, že na těchto webových stránkách využívá tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Použitím těchto webových stránek souhlasíte s použitím našich cookies. Správu i odmítnutí cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

 

Zpět na novinky